Община Плевен получи безвъзмездно 107 компютри от НАП

19.09.2022 17:33

 Със заповед на Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите Борис Михайлов безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху движими вещи – частна държавна собственост, представляващи 107 компютри с отпаднала за НАП необходимост, на Община Плевен. Компютърната техника е част от активите на Териториалната дирекция на НАП – Велико Търново.

Предоставената техника ще бъде разпределена, както следва: за Детски ясли – 25 бр.; Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – 20 бр.; Център за работа с деца – 10 бр.; Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи) – 10 бр.; Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 6 бр.; Проект „Приеми ме 2015“ – 5 бр.; Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 4 бр.; Превантивно–информационен център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества – 4 бр.; Детска педагогическа стая – 3 бр.; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 3 бр.; Общински домашен социален патронаж – 3 бр.; Дневен център за деца с увреждания – 2 бр.; Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие – 2 бр.; Асистентска подкрепа – 2 бр.; Дом за стари хора – с. Бохот – 2 бр.; Средношколско общежитие „Данаил Попов“ – 2 бр.; Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – 2 бр.; Център за социална рехабилитация и интеграция – 1 бр.; Защитено жилище – 1 бр.

Ръководството на Община Плевен изказва благодарност на Националната агенция по приходите за подкрепата в намиране на решение за техническото осигуряване на социални, културни и образователни дейности.

Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: