Награди за учители от град Левски

19.09.2022 17:53

В края на месец август 2022 г. Синдикатът на българските учители проведе форум –семинар – заключителна част от Деветия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“. Събитието бе организирано съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Тази година темата на конкурса беше: „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“.

Над 220 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност в детски градини и училища, взеха участие в конкурса. Те изпратиха свои разработки, в които обобщават добър педагогически опит при прилагане на проектно-базирания подход в занимания по интереси.

Жури, съвместно с представители на партниращите организации и съгласно обявените критерии, определиха участниците, които да бъдат наградени.

За поредна година учители от Община Левски участваха в конкурса и получиха награди.

Специалната награда на Председателя на СБУ в категория „Извънкласни дейности – I – XII клас“ получи Славка Ленкова Бориславова , старши учител в ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски за разработката : „Има приложение за това“.

Наградата на издателство „Клет“ получи Снежина Иванова Любенова учител в ДГ „Слънце“- гр. Левски за разработката: „Иновативни технологии – СТЕМ обучение“.

Честита награда, колеги!

Общ КС на СБУ- Левски Ви благодари за силата, вярата и професионализма, които проявявате в своята работа, за да възпитавате у децата и учениците си доброто и нови възможности да следват мечтите си.

Бъдете за тях пример, опора и вдъхновение!

На добър час в Новата учебна година!

Бъдете здрави и се радвайте на нови успехи!

Здрава и успешна учебна година за всички, които работят в областта на образованието в Община Левски!

Дора Давидова

Предс. на Общ КС на СБУ- Левски

#тагове:

НАЙ-НОВИ: