Весел и пъстър празник на 15 септември в детска градина „Иглика“

16.09.2022 7:21

Отново е 15 септември и в детска градина „Иглика“ е весело и пъстро!

Всички деца с грейнали лица, с разтуптяни сърчица прекрачват за пореден път нашата врата!
А на прага ги очакват усмихнати госпожи, готови за прегръдка, за думи мили и добри!
Г-жа Цончева – директор и целият екип на ДГ „Иглика “ пожелават на всички деца и ученици една здрава и ползотворна година!
#тагове:

НАЙ-НОВИ: