14 септември – Празник на българската земя

14.09.2022 7:36

България е първата страна в света, в която се чества Празник на земята, по идея на Григор Василев Гьоров министър на Земеделието и държавните имоти в правителството на Андрей Ляпчев през 1930-1931 година.

Празникът бил отбелязван на 14 септември. Според религиозния календар денят бил посветен на Св. Симеон Стълпник известен сред българите като Симеон орач. След 1937 година, съвпадал с именния ден на престолонаследника Симеон княз Търновски. Празникът придобил двоен смисъл – с отбелязването на този ден се целяло да се повиши земеделската култура на населението и да се засвидетелства уважение към бъдещето в лицето на младия княз. Този ден е избран твърде сполучливо за народно честване, защото бил в началото на есенната оран. Празникът на българската земя преминавал при голяма тържественост  в Плевенска област. Съобразно предварително изготвена програма в гр. Плевен започвал рано сутринта на площад “Свобода”. Участвало цялото плевенско гражданство, земеделски стопани от Плевенска околия, присъствали части от  гарнизона и всички родолюбиви организации в града.  На специално поставен аналой  имало плодове и цветя. На това място служели благодарствен молебен. След него следвали слова от Плевенския архиерейски наместник, началника на гарнизонната част и от областния административен директор .

След тази официална част на празника следвал парад , начело били началника на гарнизона с войскова част, областния административен директор, областния стопански директор и земеделските задруги от околията с развяти знамена. Парадът предизвиквал истинско  въодушевление у присъстващите граждани. След него всички се отправяли към стадиона, където на една богато, наредена трапеза празненството продължавало при голяма задушевност и веселие. На трапезата, пред плодовете на земята, областния стопански директор държал прочувствена реч, в която изтъквал голямата роля на земята – майка и хранителница на българския народ. В нея подчертавал крайната наложителност от употребата на максимални усилия за увеличаване доходността на земеделското производство. Представлението продължавало до вечерта с народни хора и песни. Празникът на българската земя бил отбелязван навсякъде при най-голяма тържественост с молебени, подходящи слова от агрономи, манифестации и народни хора.

През 1941 година Григор Гьоров издал книгата „Образът на българската земя“, в която  написал „ България  е градината- пазарът е светът“.

Пепа Митева

Главен специалист в ОДА – Плевен

 

Използвани докумeнти от “Държавен архив” – Плевен:

ф. №13 оп. №1 а.е. № 216

вестник „Северно ехо“  от 12 септември 1942 г.

ф. №547 оп. №52 а.е. № 36

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: