Празник на славонските традиции в село Горна Митрополия – фотогалерия

08.09.2022 8:18

На 1 септември 2022 г. в село Горна Митрополия Народно читалище „Искра 1923“ проведе Празник на славонските традиции, в изпълнение на проект „Популяризиране на нематериалното културно наследство на славоните от село Горна Митрополия“.

Проектът се финансира чрез административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.457-0003-C01 по процедура BG06RDNP001-19.457 на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.02 „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Събитието се превърна в своеобразна родова среща на наследниците на първите заселници славони в село Горна Митрополия. Традиционни храни, славонски песни и танци, възстановка на традиционна славонска сватба направиха празника незабравим за всички жители и гости на село Горна Митрополия.

 

Екип на НЧ „Искра 1923“

с. Горна Митрополия

#тагове:

НАЙ-НОВИ: