„Топлофикация Плевен“ изгражда заместващи производствени мощности по пътя си за енергийната трансформация

07.09.2022 16:00

През 2022 г. „Топлофикация Плевен“ продължава инвестициите в проекти за производство на зелена енергия. „Планираме да продължим да разширяваме още повече комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия чрез изграждане на заместващи производствени мощности. Буталните газови двигатели, които ще използваме, по план ще влязат в работен режим до края на годината.“ коментира инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“. Той посочи, че проектът е в унисон със стратегията за енергийна ефективност на страната, която кореспондира с европейските политики в сектора. По думите му се очаква реализирането на инвестицията да помогне за запазване на достъпната цена на топлинна енергия за крайния потребител на техните услуги.

„Ние осъзнаваме неотложната необходимост от увеличаване на дела на зелената енергия и работим, за да гарантираме, че нашата дейност не се отразява негативно на качеството на въздуха. Чрез новите инвестиции „Топлофикация Плевен“ подпомага опазването на околната среда.“ подчерта директорът на топлофикационното предприятие. Инж. Йордан Василев заяви, че с цел повишаване на енергийната ефективност  са инвестирали в американска газова турбина. Той определи този проект като един от важните за града и за дейността на дружеството. „Това е първата в страната когенерираща мощност в топлофикационно дружество с газова турбина. Проектът бе съвместно с  „Дженерал Електрик“. Първоначалната инвестиция беше за близо 40 милиона лева. Всяка година продължаваме да инвестираме в поддръжката на газовата турбина. Съгласно изпълнение на инструкцията за експлоатация на производителя извършваме миене на газгенератора на турбината веднъж месечно. На всеки 4000 часа се провежда и бороскопска инспекция. Това става 2 пъти в годината, веднъж след края на отоплителния сезон и преди началото на новия.“ обясни инж. Василев. Той подчерта, че съоръжението е сред най-добрите на пазара.

По думите на изпълнителния директор на „Топлофикация Плевен“ производството на енергия чрез модерната когенерация помага на жителите на Плевен да дишат по-чист въздух. По думите му мощностите не отделят във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици. „Емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ, са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища.“ уточни още инж. Василев.

Относно предстоящите ремонти по време на годишната профилактика инж. Василев посочи, че според вече готовия и утвърден план предстои да извършват основен ремонт на генератора на газовата турбина, както  ремонти по когенерацията и турбогенератор 2. Той обясни, че ще осъществят и ремонти по топлопреносната мрежа, като ще обновяват амортизирани участъци. „Всички ремонтни дейности ще допринесат за гарантиране на сигурно и надеждно отопление и битова гореща вода.“ поясни директорът на предприятието в Плевен.

Според инж. Йордан Василев бизнесът трябва да подкрепя проекти, свързани със зелената енергия, за да бъде постигнат успех по пътя на енергийния преход. Изпълнителният директор на „Топлофикация Плевен“ подчерта и ролята на държавата за финансиране на нови инвестиции. По думите му всяко дружество се намира в трудно положение заради непрекъснатото повишение на цените на горивата и въглеродните емисии. Инж. Василев заяви, че в тази ситуация много трудно могат да се разпределят средства както за осигуряване на гориво, така и за довършване на зелените проекти.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочи, че високите екологични изисквания към производството на електро и топлоенергия налагат нови стандарти и отговорно отношение към опазването на природата. По думите му тяхната цел е чрез дейността си и проектите занапред да продължават да отговарят на европейските критерии и да модернизират дружеството.

 

 

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: