Творчески ателиета по танцово, изобразително и приложни изкуства с момичетата от ВУИ „Христо Ботев“, с. Подем

30.08.2022 11:21

Проектът „Изкуството – мост за личностна и социална промяна“, 25-00-5/25.03.2022 г.; НПМ -2-006-ТО3/2021, изпълняван от Сдружение „Младежко бюро за социална промяна и граждански инициативи“, в партньорство с Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“, с. Подем и финансово подкрепен от Националната програма на Министерството на младежта и спорта цели промяната и личностната трансформация на девойките, настанени поради извършени от тях противообществени прояви. Корекционно-възпитателната работа с тях постига тази цел, но когато към нея се прибави и творчески процес, промяната е гарантирана.

Наред с репетициите, срещите с творчески личностни, представленията и дискусиите с младежката публика, през м. август, момичетата бяха включени и в програмата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. През последната августовска седмица, в гр. Тръстеник се проведоха творчески ателиета по танцово, изобразително и приложни изкуства. Всеки ден през тези творчески дни беше организирано участието на девойките в ателиетата по изкуства  заедно с връстниците си и да развиват творческите си потенциали.

ПРОЕКТ „ИЗКУСТВОТО – МОСТ ЗА ЛИЧНОСТНА И СОЦИАЛНА ПРОМЯНА”25-00-5/25.03.2022 г.; НПМ -2-006-ТО3/2021

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: