27 август 1895 г. – Алеко Константинов основава Българския туристически съюз

27.08.2022 7:21

Българският туристически съюз е независимо и доброволно сдружение с идеална цел, основано на 27-28 август 1895 г. на Черни връх, Витоша под ръководството на писателя Алеко Константинов (Щастливеца).

Мисията на БТС е да насърчава развитието на туризма, отдиха, родолюбието, природолюбието и екологична дейност. Неговите цели са стимулирането на специфични спортове като алпинизъм, спортно ориентиране, спелеология (пещернячество). Една от инициативите на съюза е Движение 100 национални туристически обекта, водещо началото си от 1966 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: