„Топлофикация Плевен“ с инвестиции в зелено бъдеще и растеж

23.08.2022 12:38

Инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“ за новите инвестиции в дружеството и успешно реализираните мащабни проекти.

  • Инж. Василев, Вие сте дългогодишен изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“. Коя е формулата за успешно управление на предприятие като Вашето?
  • От опита си мога да споделя, че за мен най-работещата формула за успех на предприятие с нашите мащаби е много труд, отговорно, коректно и лоялно отношение както към служителите, така и към клиентите. Това са основните принципи, на които залагаме в „Топлофикация Плевен“. Да осигуряваш отопление и гореща вода на голям град като Плевен е изключително отговорна дейност, която изисква непрекъснати инвестиции в поддържане на доброто състояние на съоръженията и топлопреносната мрежа, от една страна. От друга, в контекста на зелената политика на Европа, ние трябва да поддържаме високите европейски стандарти за работа, което изисква влагане на огромен финансов ресурс в зелените проекти. Няма как топлофикационно предприятие да извършва дейността си, ако не спазва стриктно европейското и българско законодателство, особено предвид факта, че дружества като нашето са под  постоянен контрол.

Нещо повече – поддържаме високи стандарти на работа. Независимо, че при нас работят един от най-добрите специалисти, служителите ни периодично преминават през обучения с цел да бъдат запознати с всички нови изисквания на работа. По тази причина мога да Ви уверя, че ние предлагаме високо ниво на обслужване и осигуряваме надеждна и сигурна услуга. Клиентите са все по-взискателни, което ни кара непрекъснато да се развиваме.

За нас екологията и опазването на околната среда, както и безопасните условия на труд и надеждната експлоатация на мощностите винаги са били приоритет.

  • Споменахте инвестициите в последните години. Ще ни разкажете ли за някоя от големите инвестиции в модернизацията на „Топлофикация Плевен“?
  • Най-мащабният проект, който успешно реализирахме, е преди около 10 години – закупуването на американска газова турбина. Тя е произведена от корпорацията „Дженерал Електрик“, която е един от най-големите производители на турбини в света – газови, вятърни и други. Мога да Ви споделя, че съоръжението е едно от първите построени в страната. Инсталираната мощност на когенерацията е 32 МВт електрическа мощност и 65 МВт топлинна мощност.

Газовата турбина с прикачения генератор произвежда електрическа енергия, а изпусканите изгорели газове с висока температура се утилизират в котела и от тяхната енергия се произвеждат пара и гореща вода. По този начин повишаваме ефективността при комбинираното производство на електро и топло енергия.

  • А какви са новите проекти?
  • Проектите, върху които ще се фокусираме занапред, са насочени към увеличаване на дела на комбинираното производството на топлинна и електрическа енергия. В ход е реализацията на проекта за изграждане на заместващи производствени мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използвайки двигатели с вътрешно горене. По план до края на годината се очаква на приключим с тази инвестиция и съоръженията да влязат в експлоатация.

Основната цел на подобренията, които правим непрекъснато, е гарантиране на сигурно топлоподаване през зимата и минимизиране на възможността за големи аварии.

  • Предвиждате ли да бъдат разкрити нови работни места в „Топлофикация Плевен“?
  • Всички инвестиции, които извършваме с цел модернизация, ще дадат възможност за откриване на нови работни места. Ние имаме нужда от още подготвени специалисти, с които заедно да развиваме нашето предприятие. Само през тази година ние обявихме свободни позиции за няколко длъжности, сред които бяха монтьори, оператор на парогенератор и оператор топлопроизводство. Имаме желание в тази трудна за всички нас икономическа ситуация в страната да създадем възможност за заетост. Проблемът обаче е липсата на кадри. Енергетиката има нужда от специалисти, но за съжаление през последните години голяма част от младите предпочитат да заминат в чужбина или избират други отрасли. Като възможна стъпка към разрешаването на този така сериозен проблем е ние като бизнес съвместно с образователната система да събудим интереса на младежите още в ученическа възраст. За това като директор винаги съм подкрепял дуалната форма на обучение. Чрез съвместната работа с професионалните гимназии се дава възможност подрастващите да се докоснат до същността на една професия. В нашия сектор приемствеността е много важна, защото нашата дейност е специфична, отговорна и изисква полагане на значителни усилия за постигане на професионална реализация. През последните години енергийният сектор претърпява сериозна трансформация в контекста на Европейския Зелен пакт и като дружество имаме нужда от знанията и уменията на младите и много по-технически грамотни кадри. За нас е важно привличането на отговорни и обучени експерти. Това е посоката, която ще ни гарантира бъдещи добри резултати занапред.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: