19 кандидати за директори на 16 училища в област Плевен!

19.08.2022 16:58

На сайта на Регионално управление на образованието – Плевен е публикуван Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „директор“ на общински училища и държавно неспециализирано училище на територията на област Плевен, обявени със Заповед № РД-08-566/ 05.07.2022 г. на началника на РУО – Плевен

Ето и допуснатите кандидати:

 1. Светослав Георгиев
 2. Виолета Манолева
 3. Диана Данова
 4. Таня Илиева
 5. Нели Дошмановска
 6. Десислава Павлова
 7. Клаида Дойчинова
 8. Асен Асенов
 9. Стоян Радков
 10. Юлия Ангелова
 11. Цветелина Вълова
 12. Валентина Велкова
 13. Александър Трайков
 14. Здравко Пенев
 15. Веселка Гъркова
 16. Калин Петков
 17. Иванка Колева
 18. Бойко Първанов
 19. Атанас Николов

Недопуснат е един кандидат – Ралица Атанасова – не отговаря на изискванията на раздел II „Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността“, т. 6 от Заповед № РД-08-566 от 05.07.2022 г. на началника на РУО – Плевен за обявяване на конкурса и раздел III „Изисквания към кандидатите“, чл. 7, ал. 1, т. 2 и раздел V „Допускане до конкурс“, чл. 12, ал. 5 от Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – да има не по-малко от 5 години учителски стаж.

Припомняме, че със Заповед от 5 юли бе обявен Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Плевен:

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА
1. Основно училище „Климент Охридски“ Крушовене Долна Митрополия
2. Средно училище „Евлоги Георгиев“ Тръстеник Долна Митрополия
3. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Горни Дъбник Долни Дъбник
4. Професионална гимназия по селско стопанство „Професор Иван Иванов“ Долни Дъбник Долни Дъбник
5. Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“ Славяново Плевен
6. Основно училище “Валери Петров“ Плевен Плевен
7. Основно училище „Васил Левски“ Беглеж Плевен
8. Основно училище „Христо Ботев“ Николаево Плевен
9. Математическа гимназия „Гео Милев“ Плевен Плевен
10. Средно училище „Анастасия Димитрова“ Плевен Плевен
11. Професионална гимназия „Захарий Зограф“ Плевен Плевен
12. Основно училище „Христо Ботев“ Глава Червен бряг
13. Основно училище „Христо Ботев“ Рупци Червен бряг
14. Основно училище „Христо Смирненски“ Червен бряг Червен бряг
15. Обединено училище „Отец Паисий“ Радомирци Червен бряг
16. Търговска гимназия „Васил Евстатиев Априлов“ Червен бряг Червен бряг

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: