Кметът разпореди: Фонтаните ще работят, Каскадата, след почистване, също!

16.08.2022 12:52
Във връзка с новото становище на ВиК Плевен, в което директорът уверява, че „С падналите валежи през последните три дни, довели до завишаване на водните количества, подавани от Водоснабдителна група „Черни Осъм“, „ВиК“ ЕООД – Плевен може да подсигури необходимите количества вода за питейно-битови нужди на населението, както и за работата на обекти Водна каскада, Водни огледала, Фонтан Градска градина и Фонтан пл. Възраждане.“ кметът на Плевен Георг Спартански днес разпореди фонтаните – малки и големи – да работят. Каскадата ще бъде измита и почистена, след което ще бъде пусната, до второ нареждане.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: