Днес откриват ловния сезон за прелетен дивеч. Наслука!

13.08.2022 9:41

По традиция ловът в България стартира във втората събота на месец август, като тази година той започва на 13 август 2022 г. Сезонът започва с лов на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. За трета поредна година, за разлика от другите европейски държави, българските ловци, благодарение на усилията на държавата, ще могат да ловуват на гургулица, като дневната норма за отстрел е до 8 бр. По искане на Европейската комисия от тази година започна и мониторинг на този вид в страната ни.

И през тази година по време на ловните излети редовно ще се извършват проверки от страна на отговорните институции за спазването на  правилата за безопасност по време на лов, мерките за биосигурност, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници.

Групово ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час прели изгрев и един час след залеза на слънцето.

Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в само в събота и в дните, обявени за официални празници.

Норми за отстрел:

Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени е чл. 71, ал. I от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД):

пъдпъдък – до 15 бр.;

гургулица – до 8 бр, а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя;

гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр;

горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: