Провеждат процедури за избор на превозвачи по 10 автобусни линии от квотата на Община Плевен

11.08.2022 11:49

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 10 утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Плевен, реши Общинският съвет на Плевен. Причината e прекратени договори от изпълнителите по тези линии, информират от пресцентъра на общинската управа.

Поради проблеми, натрупани в периода 2020 – 2022 г. в резултат на пандемията от COVID-19 и икономическата ситуация като цяло болшинството договори, сключени 2019 г. за възлагане на услугата обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, са прекратени по искане на изпълнителите. По искане на ДЗЗД „Белене транс”, считано от 1 януари 2022 г. са прекратени договори за превоз по автобусните линии Плевен – Пловдив, Плевен – Стара Загора, София – Плевен, Плевен – Ловеч, Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица, София – Плевен, Плевен – Горна Митрополия, София – Плевен и Плевен – Тръстеник.

С писма от февруари и март тази година ЕТ „Ели – Георги Панов”, „Планета транс” ЕООД и ЕТ „Димитър Димитров 93”, изпълнители на превоз на пътници по автобусните линии Плевен – Беглеж, Плевен – Славяново, Плевен – Къртожабене, Плевен – Згалево – Вълчитрън, Плевен – Пордим – Борислав, Плевен – Пелишат – Борислав, Плевен – Пелишат, Плевен – Тодорово, Плевен – Къшин, Плевен – Къшин – Тодорово, Плевен – Русе, уведомяват Община Плевен за прекратяване на договорите, считано от 1 април 2022 г.

За да няма прекъсване на обслужването по автобусните линии от прекратените договори са поискани разрешения за прилагане на „спешна мярка” по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и Съвета, от 23 октомври 2007 г. Паралелно, с оглед провеждане на нови процедури по ЗОП, е започнало съгласуване на маршрутните разписания и с отговорните институциите.

С решение на Общински съвет – Плевен, процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии ще се проведат за 10 маршрутни разписания, както следва:

от Републиканската транспортна схема:

  • Плевен – Ловеч;
  • Плевен – Пловдив;
  • Плевен – Стара Загора;
  • Плевен – Свищов;
  • Плевен – Горна Митрополия;
  • Плевен – Тръстеник;

от Областната транспортна схема:

  • Плевен – Згалево – Вълчитрън;
  • Плевен – Пордим – Борислав;
  • Плевен – Пелишат – Борислав;
  • Плевен – Пелишат.

Процедурите ще бъдат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за автомобилните превози и Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

Срокът на договорите с избраните изпълнители ще е максимално допустимия по Закона за обществените поръчки – 5 години.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: