„Топлофикация Плевен“ инвестира в зеленото бъдеще

03.08.2022 13:07

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„В инвестиционната програма за периода 2020 – 2025 година сме планирали да инвестираме в проекти за изграждане на заместваща мощност, реконструкция на енергиен котел 4 и на регулиращата система на единия турбогенератор. Реализацията на тези инвестиции ще доведе до повишаване на сигурността на работа и качеството на услугите, както и повишаването на дела на комбинираното производство.“ заяви инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на „Топлофикация Плевен“. По думите му по време на годишния планов ремонт и профилактика през летните месеци за тях приоритет остава изграждането на нови абонатни станции, реконструкция и модернизация на съществуващите. Така допълнително ще повишат сигурността на работа и качеството на услугата. В плана им са заложили и ремонти на амортизирани участъци на съоръженията и топлопреносната мрежа.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Плевен“ заяви, че инвестициите им са насочени към намаляване на производствените разходи и постигане на стабилна и безаварийна работа. Той посочи, че целта им е да гарантират надеждността и безопасността на експлоатация на съществуващите съоръжения. Отделно директорът на дружеството обясни, че се предвиждат средства за поддръжка на когенерацията, както и за текущи, средни и основни ремонти.

За целия екип на „Топлофикация Плевен“ проектите, позволяващи оптимизиране на разходите и значително подобряване на въздействието върху околната среда, са били винаги водещи. По тази причина той напомни, че преди около 15 години „Топлофикация Плевен е станала първата топлофикация в България, инвестирала в модерна американска газова турбина.

Инж. Йордан Василев обясни, че цялостното финансиране на техните проекти е финансирано от дружеството. Той посочи, че се надява държавата в лицето на правителството да окаже необходимата подкрепа, за да имат възможност да продължат зелените инвестиции и поддържането в добро техническо състояние на мощностите и топлофикационните отклонения.

Инж.Йордан Василев каза, че не само „Топлофикация Плевен“, но и всички останали дружества се намират в изключително трудно положение в резултат на непрекъснато повишаващите се цени на горивата и въглеродните емисии.

Само за 1 година „Топлофикация Плевен“ е натрупала загуби, остойностяващи се на десетки милиона левове заради високата цена, на която са купували природен газ и плащали въглеродните емисии и в пъти по-ниската цена, на която са осигурявали отопление за крайните потребители.

„Много трудно газовите топлофикации бихме издържали при тези високи цени на природния газ.“ категоричен беше инж. Василев. Той напомни, че преди дни е станало ясно предложението за увеличение на цената на природния газ с 54% от август. Инж. Василев обясни, че няма предприятие, което да генерира толкова голям приход, за да може да купува гориво на подобни цени. Директорът на „Топлофикация Плевен“ попита как се очаква да работи нормално едно дружество, да извършва ремонти за гарантиране на качествено отопление, да влага средства в инвестиции за изпълнение на целите на зелената политика на Европа, да купува нужното количество газ, за да имат клиентите отопление, да плаща заплати при това увеличение. Инж. Йордан Василев беше категоричен, че топлофикациите трябва да получат компенсации, с които да покрият поне част от разходите си. Той припомни, че с вече изплатените компенсации не са успели да покрият натрупания недовзет приход.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ подчерта, че за да продължат да работят нормално, бизнесът има нужда от спокойствие, сигурност и предвидимост. Той изрази надежда, че ще бъдат осигурени необходимите количества природен газ не само за близките месец или два, а и за целия отоплителен сезон. Инж. Василев заяви, че е необходимо да бъдат определени компенсации за цената на природния газ, както и да бъдат предприети бързи и адекватни мерки за стабилизиране на енергийния сектор. Според него тези действия са неотложни.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: