Топлофикация Плевен запазва пределната цена от 11лв./кубик по програмата „Изряден клиент“

02.08.2022 12:47

 

За сега Топлофикация Плевен запазва непроменена, въведената преди години пределна цена от 11 лв. с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битова гореща вода.

„Въпреки сложната икономическа обстановка и огромната инфлация за сега запазваме въведената чрез програмата „Изряден клиент“ промоционална цена на битова гореща вода. Както за бизнеса, така и за гражданите моментът е изключително тежък, за това правим жест към абонатите и запазваме пределната цена на кубик топла вода.“ каза инж. Йордан Василев изпълнителен директор на Топлофикация Плевен.

Според правилата на промоцията „Изряден клиент“ всички абонати, които нямат 2 или повече неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения, могат да се възползват от промоционалната пределна цена от 11 лв. с  ДДС на кубик.

„С влизането в сила на намаленото ДДС за топлинната енергия увеличението на парното за абонатите на Топлофикация Плевен става под 1%, което е незначително на фона на в пъти нарастналите разходи за производство на енергия. Действащите цени на топлинната енергия и битова гореща вода за клиентите на Топлофикация Плевен позволяват, както парно, така и топла вода да се използват без лишения.“ каза инж. Йордан Василев.

Припомняме, че топлофикациите в Бургас и Плевен останаха единствените дружества в България, за които увеличението на цената на топлинната енергия е под 1% и вероятно няма да окаже влияение върху разходите на абонатите.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: