Правителството отпусна над 31 млн. лв. за проекти на територията на Плевенска област!

30.07.2022 9:58

 

В резултат на покана от Министерство на финансите, общините в област Плевен подадоха своите проекти за финансиране и в петък, 29 юли, бяха одобрени 14 проекта за пътищна и ВиК инфраструктура и 13 проекта за ремонт на училища и детски градини в област Плевен.

С активното съдействие на народните представители Стоил Стоилов и Иван Манев беше подсигурено равномерно разпределение на средствата измежду общините в областта и бяха финансирани най-приоритетните обекти. На финансиране подлежат само проекти, които имат вече издадено разрешително за строеж, и които попадат в категориите образование, пътищна инфраструктура и ВиК инфраструктура.

Ремонт на училища и детски градини от бюджета на МОН

Проектите за ремонт на детски градини и училища се финансират от бюджета на Министерство на образованието и науката и възлизат на 4 749 795 лв. за 13 обекта в общините Плевен, Левски, Белене, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен бряг и Кнежа. МОН отпуска общо 50 млн. лв. за поправки на покриви и за енергоспестяващи мерки в цялата страна, като обектите в област Плевен получават малко под 10% от националните средства.

Списък на училищата и детските градини в Област Плевен, които ще получат финансиране:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО    
ВИД ДЕЙНОСТ ОБЩА КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ:
ОБЩО: 50,000,000
ОУ „Васил Левски“ Белене Белене ремонт на покрив 221,234
СУ „Димчо Дебелянов“ Белене Белене дограма, ТИ по фасади, климатизация, фотоволтаици 1,119,972
Възпитателно училище интернат „Христо Ботев“ Долна Митрополия Подем довършване на ремонт на покрива на общежитието 44,301
ЦСОП „Леда Милева“ Долни Дъбник Долни Дъбник неотложен ремонт на водогреен котел 18,130
ОУ „Васил Левски“ Кнежа Еница ремонт на покрив и вътрешен ремонт 278,122
ОУ „Отец Паисий“ Кнежа Кнежа ремонт на покрив и вътрешен ремонт 277,359
ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ Левски Левски цялостен ремонт на сграда общежитие на 5 етажа 799,816
ОУ „Неофит Рилски“ Левски Обнова вътрешен ремонт класни стаи; ремонт покрив и вътрешен ремонт на ФС 282,375
ОУ „Цветан Спасов“ Плевен Плевен ремонт на фасадата 282,599
СУ „Христо Смирненски“ Червен бряг Койнаре ремонт на покрив 252,772
ЦДГ „Пролет“ Червен бряг Койнаре ремонт на покривна хидроизолация 81,350
ПГХТ „Юрий Гагарин“ Червен бряг Червен бряг ЕЕ мерки в УК, Работилници и столова и ФС 811,405

 

Постъпилите в МОН множество и разнородни заявки за ремонтни дейности са степенувани по спешност. При равни други условия се дава предимство на средищни, обединени училища и такива с по-голям брой ученици.

Ще бъдат финансирани общо 175 образователни институции в 27 области в страната  – 151 общински и държавни училища и 24 детски градини. Най-много са ремонтите на покриви и спешните ремонти от всякакъв характер – общо 125. В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната ефективност чрез смяна на дограми и др. Целта е учебните сгради да бъдат предпазени от рушене и да се осигурят подходящи здравословни условия за учениците и учителите през предстоящия есенно-зимен сезон. Очаква се след ремонтите да намалеят и енергийните разходи на образователните институции.

Половината от необходимите средства ще се предоставят авансово, а остатъкът – на базата на фактически извършени разходи. МОН ще контролира изпълнението и приключването на ремонтните дейности.

Проекти за пътищна и ВиК инфраструктура от бюджета на МРРБ

Проектите за пътищна и ВиК инфраструктура се финансират от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и възлизат на 26 348 811,27 лв. за общините Плевен, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Левски, Кнежа, Долни Дъбник, Белене, Искър и Пордим. Общото финансиране за всички общини в страната е 827 232 574,95 лв., като Плевенска област получава малко над 3% от всички средства.

Конкретните обекти, които ще се финансират в Област Плевен са:

 1. Реконструкция на ул.“Цвятко Въбленски“ в село Деков, община Белене – 1 925 001,00 лв.
 2. Реконструкция на улица „Васил Левски“ ОТ221 до път PVN1022 за село Дъбован в гр. Гулянци, община Гулянци – 1 689 130,00 лв.
 3. Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността „Ченгене сарай“ в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия – 1 592 159,60 лв.
 4. Реконструкция на водопроводната мрежа на село Горни Дъбник“ – Първи етап – (LOT 1 – Гл. Клон I; LOT 2 -Гл. Клон IV и Гл. Клон V; LOT 3 – Гл. Клон III от ОК 186 до ОК 86; LOT 4 – Гл. Клон III от ОК 86 до ОК 49; LOT 5 – Гл. Клон II) – 3 405 611,85 лв.
 5. Реконструкция рехабилитация на общински път PVN3082, община Искър – 4 400 000,00 лв.
 6. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води гр. Искър“ – Подобект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа гр. Искър – зона изток“, община Искър – 1 617 809,17 лв.
 7. РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА“- Етап 2: Първи подетап: Гл. клон II DN110 – 1379 м.; клон 16 DN90-208 м.; клон 18 DN90-217 м.; клон 23 DN90-457 м.; клон 25 DN90-488 м.; клон 26 DN90-234 м.; клон 27 DN90-204 м.; клон 28 DN90-121 м.; клон 29 DN90-680 м.; клон 30 DN90-274 м.; клон 31 DN90-258 м.; клон 32 DN90-274 м.; клон 33 DN90-278 м.; клон 34 DN90-178 м.; клон 38 DN90-140 м.; клон 39 DN90-220 м.; клон 47 DN90-22 м.; клон 55 DN90-215 м. – 2 490 691,00 лв.
 8. Рехабилитация на уличната мрежа на град Кнежа след извършени ремонти на канализационната система- Етап 3, Подетап 1, община Кнежа – 2 022 207,00 лв.
 9. Реконструкция водопроводна мрежа Тласкател от П.СТ. „Асеновци 2“ до Ж.П.линия гр. Левски, община Левски – 1 423 070,00 лв.
 10. Ремонт на общински път PVN1112 (участък от връзката с път PVN2111 до общинска граница с община Свищов), от км 0+000 до км 2+251,71 – 2 656 982,65 лв.
 11. Изготвяне на технически проект за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Новачене, общ. Никопол – 120 000,00 лв.
 12. Основен ремонт на улица „Генерал Столетов“ от OR 78 OR 83а /от ул. „Драгаш Войвода“ до ул. „Ведрина“/ гр. Плевен, община Плевен – 243 291,00 лв.
 13. Реконструкция на кръстовище бул. „Хр. Ботев“ – ул. „Ген. Л-т Ат. Стефанов“, гр. Плевен – 831 611,00 лв.
 14. Асфалтиране на вътрешноквартални улици и подобряване на физическата среда в град Пордим, община Пордим – 1 931 247,00 лв.

Информация: ПП Продължаваме промяната, Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: