Стратегия за развитие на образованието в община Плевен 2021 – 2027г. влиза на сесия

27.07.2022 15:38

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 28 юли (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 39 точки. Тя ще започне с приемане на Стратегия за развитие на образованието в община Плевен 2021 – 2027 г. Ще бъде разгледано предложение относно промяна в броя на потребителите на специализираната услуга „Асистентска подкрепа“, регламентирана като делегирана от държавата дейност. Ще се гласува провеждане на процедура/и по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по съгласувани маршрутни разписания на автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Плевен“, както и  избор на експерт–счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на търговските дружества с общинско участие.

Съветниците ще обсъдят и утвърден списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г.  на Общинския съвет – Плевен, и определяне  продажни цени  на жилищата, информират от Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: