Приключва реставрацията на бюст-паметника на Христо Ботев

19.07.2022 10:49

През м. юни Община Плевен възложи експертиза за състоянието на бюст-паметника на Христо Ботев на едноименния булевард. На база извършен  оглед, взети проби и последващ микробиологичен анализ заключението на реставратори е, че паметникът не е в добро състояние. Облицовъчните плочи са пропукани в резултат на проникване на вода,  бронзовият бюст,  неизвестно кога и от кого е бил боядисан с черна минерална боя, която на много места е олющена, създавайки предпоставки за корозия. Паметникът е дело на скулпторката Виолета Димчева, построен е през 1974 г.

В тази връзка Община Плевен възложи изпълнението на дейности по почистване, реставрация и консервация на бюст-паметника на поета революционер. Извършват се следните възстановителни работи: почистване на карбонизирано наслагване в основата на паметника и в предната и задна част на гранитната облицовка; обезмасляване на бюста и облицовката от агресивното въздействие на автомобилните газове и натрупания прах; почистване на минералната черна боя, с която е боядисан бюстът; почистване на корозията от бюста в резултат от климатичните влияния и реставриране на увредените сектори; консервиране на метала с пигменти; обработка и туширане на пукнатините по гранитната облицовка.

Реставрационните дейности ще приключат до края на седмицата, информират от Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: