Форум за добри практики – среща на млади хора с успели млади предприемачи

15.07.2022 16:41

На 14 юли 2022г. в гр. Левски се проведе Форум за добри практики под надслов: „Предприемаческо мислене, насърчаване на иновациите и креативността“, като част от реализацията на проект „Младежкото предприемачество – ключ към професионалната реализация“. Проектът се осъществява от Сдружение „Без граници“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2021-2025).

Целта на форума е да се популяризира младежкото предприемачество сред младите хора на община Левски.

На форума присъстваха младежи на възраст от 15 до 29 години и представители на Община Левски, Дирекция „Бюро по труда“, предприемачи, работодатели и други заинтересовани страни.

По време на събитието представителите на институциите и предприемачите споделиха с младите хора своите добри практики, възможностите за обучения, квалификация и финансиране в областта на предприемачеството, както и добри практики за младежко предприемачество в ЕС. Специално разработени информационни материали за добри предприемачески практики, бяха предоставени на участниците.

Споделения опит и възможности мотивираха младежите да развият своя личностен и професионален потенциал и насърчиха предприемаческото им мислене, което ще доведе до успешното им интегриране на пазара на труда. Успех бъдещи предприемачи!

Елена Георгиева, Ръководител на проекта

Проектът „Младежкото предприемачество – ключ към професионалната реализация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: