Преподаватели и курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ участваха в международна научно-техническа конференция

13.07.2022 8:13

И тази година в програмата на дните на науката в Техническия университет- София, провеждащи се в края на юни и началото на юли месец, катедра „Автоматизация на дискретното производство“ организира ХХХI то издание на международната научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство- АДП -2022“.

В нея взеха участие учени от България, Германия, Чехия, Грузия, Беларус, Сърбия, Северна Македония и др, Сред българските учени бяха  преподаватели и курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“.

Тематиката на конференцията е в областта на мехатрониката, автоматизацията и роботизацията на производствата с дискретен характер.

По време на  конференцията представиха научните си доклади представителите на катедра „„Електротехника, автоматика и информационни технологии „ полковник доцент д-р инж. Стефан Билидеров, подполковник доцент д-р инж. Мартин Камбушев, главен асистент д-р инж. Йото Георгиев и капитан д-р инж. Кирил Камбушев от катедра „Техническа експлоатация на летателните апарати“.

В младежката секция два научни доклада изнесоха курсантите старши сержанти Снежана Николова, Ивайло Трифонов, Иван Златев и Мартин Симеонов.

Информация и снимки: Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“/Bulgarian Air Force Academy

#тагове:

НАЙ-НОВИ: