Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“: С дистанционните водомери и топломери клиентите получават прецизно отчитане на потреблението

13.07.2022 11:37

 

“С дистанционните водомери и топломери клиентите получават прецизно отчитане на потреблението. Снемането на данните се извършва отвън, без да е необходимо осигуряване на достъп на отчетник.“ заяви инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“. Той посочи, че през 2021 г. с промени в Закона за енергетика са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност. „Съгласно одобрените изменения до 2027 г. всички индивидуални разпределители, топломери и водомери за топла вода трябва да имат възможност за дистанционно отчитане. Уредите трябва да са одобрени от фирмата, която извършва дяловото разпределение в сградата. По този начин клиентите си гарантират коректно отчитане на консумираната енергия.“ посочи инж. Йордан Василев.

„Клиентите, които са оборудвали домовете си с новите устройства, не са длъжни да приемат инкасатори, които да засекат показанията. Чрез дистанционното отчитане се избягва възможността за грешка.“ обяснява инж. Йордан Василев. Изпълнителният директор каза, че монтирането на съвременните уреди ограничава опитите за неправомерно потребление на топлинна енергия от съседи. По думите му клиентите вече могат да разчитат на измервателни устройства, които предават консумацията на енергия по дигитален път. Това ще им гарантира надеждност и качество, които са водещи приоритети за „Топлофикация Плевен“.

Относно подготовката за новия отоплителен сезон, инж. Йордан Василев съветва клиентите да инспектират уредите за дялово разпределение. „За коректно отчитане на показанията, устройствата трябва да бъдат в изправност. Батериите на индивидуалните топломери и водомери имат срок на годност. Потребителите могат да установят, че тя е изтощена при наличие на символ за слаба батерия или ако дисплеят на уреда е изгаснал.“ посочи инж. Йордан Василев. Директорът отбеляза, че ако клиентите забележат подобни повреди, трябва да се свържат с фирмата за дялово разпределение.

„Всички повреди или проблеми по вътрешната отоплителна инсталацията, задължително трябва да бъдат отстранени преди пускане на парното. Отоплението в сградата не може да се включи, ако не са приключили ремонтните дейности по вътрешно отоплителните инсталации.“ обясни изпълнителният инж. Йордан Василев.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: