Обявиха конкурси за директори на 16 училища в област Плевен!

12.07.2022 11:32

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – Плевен

З А П О В Е Д

№ РД-08-566/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Плевен:

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА
1. Основно училище „Климент Охридски“ Крушовене Долна Митрополия
2. Средно училище „Евлоги Георгиев“ Тръстеник Долна Митрополия
3. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Горни Дъбник Долни Дъбник
4. Професионална гимназия по селско стопанство „Професор Иван Иванов“ Долни Дъбник Долни Дъбник
5. Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“ Славяново Плевен
6. Основно училище “Валери Петров“ Плевен Плевен
7. Основно училище „Васил Левски“ Беглеж Плевен
8. Основно училище „Христо Ботев“ Николаево Плевен
9. Математическа гимназия „Гео Милев“ Плевен Плевен
10. Средно училище „Анастасия Димитрова“ Плевен Плевен
11. Професионална гимназия „Захарий Зограф“ Плевен Плевен
12. Основно училище „Христо Ботев“ Глава Червен бряг
13. Основно училище „Христо Ботев“ Рупци Червен бряг
14. Основно училище „Христо Смирненски“ Червен бряг Червен бряг
15. Обединено училище „Отец Паисий“ Радомирци Червен бряг
16. Търговска гимназия „Васил Евстатиев Априлов“ Червен бряг Червен бряг

Повече за изискванията и сроковете вижте тук: https://www.ruopleven.bg/news/read/id/1156

#тагове:

НАЙ-НОВИ: