Избраха окръжния прокурор на Плевен за член на ВСС

10.07.2022 7:58

Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на прокурорите Зорница Таскова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, обяви, че в съответствие с чл. 29к, ал 2 от ЗСВ проведеният днес избор е редовен. Гласували са 1139 прокурори – повече от половината от 1538, включени в списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д от ЗСВ. Общият брой на действителните гласове, съгласно данните от гласуването с хартиени и електронни бюлетини е 1134. Недействителните бюлетини са пет, от които в системата за електронно дистанционно гласуване – три и 2 хартиени бюлетини. При обявяване на изборните резултати присъстваха кандидатите Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, Владимир Чавдаров – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна и Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, както и регистрираните като наблюдатели – адвокат Татяна Лисичкова – правен експерт към Асоциация „Форум“, и представителите на Фондация „Български институт за правни инициативи“ – Биляна Гяурова–Вегертседер – директор, и Теодор Славев.

Избирателната комисия обяви, че трима от кандидатите са избрани за членове на ВСС от квотата на прокурорите, тъй като са получили повече от половината от действителните гласове, както следва:

Красимира Филипова – заместник-главен прокурор при ВКП – 756 гласа,

Владимир Николов – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен – 655 гласа и

Добринка Калчева прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив – 602 гласа.

Тъй като при проведения избор не са избрани определените в ЗСВ 4-ма членове от квотата на прокурорите, в изпълнение на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, изборът ще продължи утре, 10 юли 2022 г. с произвеждане на повторно гласуване от 08.00 ч. до 18.00 ч. в централното фоайе на Съдебната палата на бул. „Витоша“ № 2. На втория тур прокурорите ще избират между останалите петима кандидати за членове на ВСС.

Информация: Пресцентър на ВСС

#тагове:

НАЙ-НОВИ: