МУ-Плевен обявява допълнителен прием за бакалавърските специалности

01.07.2022 12:57
Медицински университет – Плевен ще проведе допълнителен прием за специалностите на Медицинския колеж и факултетите „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“, водещи до придобиване на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Професионален бакалавър“.
Изпитът по биология е на 22 юли 2022 г. за кандидатите, завършили средно образование преди 2008 г. Останалите кандидати могат да участват в класирането с оценка от втори зрелостен изпит.
В периода 11.07.2022 г. – 20.07.2022 г. кандидатите трябва да подадат документи електронно – заявление, сканирана диплома за средно образование и документ за платена такса.
Повече информация кандидат-студентите могат да намерят на сайта на МУ-Плевен в ПРИЕМ 2022:
#тагове:

НАЙ-НОВИ: