27 юни – Световен ден на микро-, малките и средните предприятия

27.06.2022 7:07

През 2017 г. Общото събрание на ООН обявява 27 юни за Световен ден на микро-, малките и средните предприятия. Целта е да се повиши обществената информираност за техния принос в световната икономика и преодоляването на бедността, както и да се насърчат усилията за създаване на благоприятна бизнес среда за оцеляването и развитието им.

По данни на неправителствената организация Международен съвет за малкия бизнес микро-, малките и средните предприятия представляват над 90% от всички предприятия в света и осигуряват средно около 70% от общата заетост и 50% от брутния вътрешен продукт. Те са основен двигател на икономиката в повечето държави, и особено в развиващите се страни, като дават хляб на най-много хора от уязвимите социални групи.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: