Община Гулянци обявява свободно работно място за „Медицинска сестра“ в детска градина/училище

21.06.2022 14:50
Община Гулянци обявява свободно работно място за  „Медицинска сестра“ в детска градина/училище
Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: Здравеопазване, Медицинско обслужване и профилактика на учениците и децата.
1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: полу висше, висше – степен „Бакалавър”;
1.3. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: медицина
1.4. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;
1.5. Допълнителни изисквания: инициативност, творчески умения, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.
2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление (свободна форма) до кмета на община Гулянци;
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. /не е задължително/
3. Срок и място за подаване на документите:
Кандидатите подават документи за обявената длъжност в срок до 28 юни 2022 г., включително. Документите се подават в деловодството на Община Гулянци в Центъра за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Гулянци, ул. „Васил Левски“ №32 или сканирани на e-mail: [email protected]
4. Подбор на кандидатите:
4.1. Подбор по документи
4.2. Събеседване с допуснатите кандидати
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
За допълнителна информация телефони: 06561/2171, 0878711392
#тагове:

НАЙ-НОВИ: