РЗОК-Плевен проведе работна среща с болниците на територията на областта.

03.06.2022 12:22

По покана на директора на Райнна здравноосигурителна каса доц. д-р П. Стефанова д.м., на 2 юни 2022 г., се състоя работна среща с ръководствата на лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта.

На срещата, преминала конструктивно, бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до новите моменти в подписания на 29.04.2022 г. ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 – 2022 г. Бяха поставени и обсъдени въпроси, касаещи практическия аспект на дейността, при прилагане на новите моменти в договора.

Доц. д-р П. Стефанова запозна участниците в срещата с основните акценти от съвместната ни работа в процеса на сключване на допълнителни споразумения към индивидуалните договори на лечебните заведения, като изрази готовност за съдействие при възникнали казуси, съвместно с експертния състав на институцията.

Информация: РЗОК-ПЛЕВЕН

#тагове:

НАЙ-НОВИ: