Второ издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“ в ПП „Персина“

01.06.2022 11:57

На 3 и 4 юни 2022 Дирекция на Природен парк „Персина“ предстои да организира Второто издание на Фестивала на къдроглавия пеликан.

И тази година форматът на фестивала се запазва информационно – образователен с природозащитна насоченост, като темата за опазването и възстановяването на гнездовището на къдроглавите пеликани е в основата на организацията. Идеята е да се популяризира необходимостта от съхранение на местата за почивка и гнездене на тази впечатлителна и любима на всички световно застрашен вид птица – къдроглав пеликан (Pelecanus crispus).

Фестивалът на къдроглавия пеликан се превръща в един форум на организации и сдружения занимаващи се с опазването и възстановяването на биоразнообразието, както и на образователни центрове, които организират занимания с деца с екологична насоченост. По време на фестивалните дни се споделя опит и знания в сферата на опазването на видовете, въвлича се широка аудитория от хора в проблемите свързани с биоразнообразието, значението на защитените територии, организират се занимания с деца,  чрез които те се възпитават към любов и грижа за природата и по-детайлно, за пеликаните.

Тази година Фестивалът на къдроглавия пеликан ще бъде отново на познатото място пред Посетителкия център на ПП „Персина“. Ще протече целодневно на 3 и 4 юни. Има фиксирани часове с интересни активности, ателиета, беседи, арт – куклен театър и концерти. Входът е свободен, включете се и се запознайте отблизо с живота на къдроглавия пеликан.

Фестивалът на къдроглавия пеликан е част от дейностите по проект „Животът на пеликана“, в който Дирекция на ПП „Персина“ си партнира с  Българското Дружество за защита на птиците и още 6 международни партньора. Той се провежда и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Текст и снимки: ДПП „Персина“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: