Детска градина „Зора“ – Червен бряг – домакин по проект по Програма Еразъм+ КД2

27.05.2022 14:07

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“   от 1 – ноември  2019 год.  Детска градина  “ЗОРА“ гр. Червен бряг изпълнява тригодишен проект  „Mathematics – fun, education and communication“(Математика за забавление, обучение и комуникация)

Работата по този проект  е  подчинена на стратегическите партньорства в областта на образованието  за възрастни  и включва дейности, които насърчават разпространението на най-добрите практики за преподаване и учене, развитие на иновативни методи и  учебни програми. Партньори по проекта са  образователни институции от  Полша – координатор, България, Италия, Португалия и Кипър.

Реализирането на проектните дейности насърчава   съответствието  между учебните програми, подкрепя се развитието на качествени инструменти за обучение, подобрява се  достъпа  до образователни възможности за възрастни.

Проектът се основава на опита на партньорски организации в  областта на математическото образование и е  подкрепен от изследвания в областта на математическата компетентност на децата и изучаването на очакванията и резултатите адресирани до учителите.

Съгласно плана за дейностите по проект „Mathematics – fun, education and communication“ по програма Еразъм+ в  периода 16-20 май 2022г. детска градина беше домакин на международна среща по проекта.

С вълнение  и приповдигнато празнично настроение деца и учители  посрещнаха  своите приятели  и партньори от различни националности.

В рамките на една седмица  гостите имаха възможност  да участват във  вълнуващи математически приключения сред природните феномени  на с. Реселец,  включиха се в математическите лабиринти и дейности с децата и заедно с тях проектираха пътя на  играещи  Озо бот, Бий бот, индукционни коли  и други интересни програмируеми играчки и електронни ресурси.

Заниманията по ментална аритметика, забавленията във Водната стая предизвикаха поредната активност и фурор на присъстващите в практически представени  математически  атракции.

Чрез представените 3 педагогически практики и 3 обучения на учители,  детска градина „Зора“ илюстрира  реализацията на своята  концепция за творчество и иновативност  в математическата наука за деца.

Гостите се запознаха с българската образователна система, с предметно образователната среда в двете сгради  на детската градина, намиращите се на територията на Червен бряг.

Представените акценти на приобщаващото образование, което се осъществява  в условията на детската градина, обученията на участниците в проекта за придобиване на нови умения за преподаване и учене, запознаване със забележителностите на региона разшири кръгозора на участниците в срещата.

Всички  дейности по проекта  дадоха възможност на участващите да  изживеят истински между културен обмен и показаха, че  детските градини като общности на съгласие и приятелство между различните европейски народи, могат да излизат отвъд бариерите на езика и  религията.

На  срещата, представител на отдел „Образование“ в Община Червен бряг, поздрави гостите, пожела успех на международния форум и бяха връчени подаръци от името на Кмета на Общината.

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: