Заместник-министър Стефан Бурджев се срещна със земеделски производители от община Червен бряг

26.05.2022 13:06

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев се срещна със земеделски производители от община Червен бряг. Той посочи пред тях, че ръководството  на Министерство на земеделието има амбициозната цел да бъде в пряка помощ на фермерите, като за това провежда политика за увеличаване на доходите в селското стопанство. „За пръв път през предстоящия нов програмен период ще има и  по-високо национално съфинансиране за развитие на селските райони.  То ще  бъде увеличено от 15% на 60%“, отбеляза заместник-министър Бурджев.

На срещата, на която присъстваха експерти от дирекциите „Животновъдство“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, „Поземлени отношения и комасация“  и „Директни плащания“ към Министерство на земеделието, се обсъдиха теми, сред които промяната в споразуменията по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и колко ще струва поливането на полските култури през този сезон. Стопаните направиха предложение държавата да предприеме мерки в защита на българската продукция в търговските  хранителни вериги. Оповестяване преди растителнозащитните дейности поискаха пчеларите от плевенска област. Фермерите от областта се интересуваха от разяснителна кампания за прилагането на параметрите на новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

Земеделските производители запознаха заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев и с информация за случаи, при които са получени субсидии по схема за преходна национална помощ за говеда, без да има в наличност реални животни.

Аграрният заместник-министър Стефан Бурджев заяви, че земеделското министерство продължава да е в постоянен и пряк диалог със сектора.

Информация: пресцентър на Министерство на земеделието

#тагове:

НАЙ-НОВИ: