102 ученици от СУ „Стоян Заимов“ получиха сертификати за участие в Международен проект

24.05.2022 8:26

На 23 май в Конферентната зала на училище ,,Стоян Заимов” тържествено бяха връчени 102 сертификати за участие на ученици в международния проект ECOLES от ръководителя на проекта доц.  д-р Емил Бузов и директора на училището г-жа Анни Петкова.

Средно училище ,, Стоян Заимов”  участва като партньорска организация в проект ECOLES по програма Еразъм +. Проектът има за цел да подобри знанията и уменията на учениците за справяне с нуждите на дигитализирания пазар и да отговори на някои икономически и потребителски въпроси.Разработените в рамките на проекта образователни материали биха могли да се използват като допълнителни ресурси по определени предмети в учебните часове.

Учебните материали включват 7 обучителни модула, които са разделени в две възрастови групи – а именно: 7-12, 13-18 години и съдържат компютърни игри по седемте модула и  специализирани упражнения по различните дейности.

На 13-17 декември консорциумът на всички страни партньори по проекта – България, Кипър, Гърция, Ирландия, Полша и Естония,организира пилотно обучение за тестване на разработените образователни материали преди внедряването им в училищата. Това обучение  беше насочено към учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап и се проведе в град Жешов, Полша. България, като домакин на проекта , беше  представена от г-жа Катя Пенкова – Горанова,  учител начален етап и г-жа Нина Накова, учител по английски език в гимназиален етап, с презентация на модула за правата на младите потребители.

Следваща стъпка по изпълнението на проекта беше представянето на разработените образователни материали пред учениците и апробирането на учебните игри.

През февруари – март 2022 година в проект ECOLES бяха включени ученици от втори и четвърти клас от начален етап, два седми класа,а също и единадесетокласници. Техните обучители – г-жа Катя Пенкова и г-жа Нина Накова представиха пред тях седемте  модула, като по някои от дейностите организираха и тренинги. Разбира се, най-голям беше интересът към учебните игри, където стремежът беше към възможно най-добро представяне и максимален брой точки.

На 25.03.2022 година в  хотел ,,Балкан” се проведе заключителна среща и представяне на резултатите от проект ECOLES пред Община Плевен. Сред гостите бяха г-жа Албена Тотева – Началник РУО Плевен, г-н Емил Райков – директор на ДФСГ  ,,Интелект” и Председател на СРСНПБ – Плевен,  експерти от РУО , колеги и учители от Община Плевен.

Най – впечатляващо се оказа представянето на обучителните  игри от самите ученици в двете възрастови групи 7 – 12 и 13-18 години.Успешното им представяне показа на практика, че проект ECOLES е постигнал целта си в максимална степен и създаденият по проекта готов продукт е приложим в училищата.

Информация и снимки: СУ „Стоян Заимов“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: