Промяна в общинската транспортна схема ще обсъждат на сесия съветниците

23.05.2022 10:56

С преразглеждане на седем решения на Общинския съвет – Плевен, върнати за ново обсъждане от Областния управител на област Плевен, ще започне редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 26 май (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 31 точки. Кметът Георг Спартански внася предложение за изменение на Наредба № 1 на Общинския съвет – Плевен, за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Ще бъдат приети годишните отчети и баланси за 2021 г. на търговските дружества с общинско участие, определен размерът на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2021 г., и избрани експерт счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2022 година. Ще бъде разгледано предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“. Ще бъде обсъдена и промяна в общинската транспортна схема.

Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: