Въззивно дело за неплащане на ДДС от плевенска фирма ще разгледа днес Апелативният съд

23.05.2022 7:16

Със своя присъда от 07.10.2021 г. по НОХД 462/2021 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимата Анелия В. Д. за виновна в това, че в периода 01.03.2015-13.07.2015 г., в гр. Плевен, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на пълномощник на ЕТ „Елма 94С-Л.А.“ със седалище и адрес на управление гр. Плевен, чрез посредственото извършителство на Румен К. (починал на 25.07.2015г.), избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 79 528,46 лева, предствляващи дължим данък добавена стойност по ЗДДС, като: – използвала неистински документи при водене на счетоводството, нестъставени от Г. П. В. като управител и представител на „Компас Север“ ЕООД –гр. Видин. – потвърдила неистина в подадени съгласно чл. 125 ал. 1 от ЗДДС пред ТД на НАП – Велико Търново, офис гр. Плевен, справки декларации за данък върху добавената стойност, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки от „Компас Север“ ЕООД – гр. Видин; – използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Велико Търново, офис Плевен – дневници за покупки на ЕТ „Елма 94 С- Л.А.“ за данъчните периоди от 01.03.2015 г. – 30.06.2015 г., приложени към подадените пред ТД на НАП – гр. Велико Търново, офис Плевен СД по ЗДДС, в които включила фактури за неизвършени доставки от „Компас Север“ ЕООД – гр. Видин; – приспаднала неследващ се данъчен кредит в особено големи размери – 79 528,46 лв.

На основание чл. 255 ал. 3, вр. с ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, т. 7, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и вр. чл. 55 ал.1 т. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимата на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 от НК отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 5 години (условно).

Това информират от институцията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: