20 май е Световен ден на пчелите

20.05.2022 6:53

20 май е обявен за Световен ден на пчелите с резолюция на ООН през декември 2017 г., с цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята.

В чест на Антон Янша Организацията на обединените нации определя Световния ден на пчелите на 20 май, когато е роден основоположника на модерното пчеларство. Той е смятан за първият модерен учител по пчеларството в света. Словенецът Антон Янша прави няколко открития, които имат огромно значение за съвременното пчеларство. Пчеларят намира по-конкретни зависимости при чифтосването на майката с търтеите. Освен това стига до извода, че на всяка пита с пило съществува определен ред в разпределението на меда, прашеца и пилото. Неслучайно през 1769 г. кралица Мария Терезия основава във Виена училище за развитие на пчеларството и назначава Антон Янша за негов ръководител. Преподавателската и научната дейност на Янша служи за пример на много пчеларски училища. През 1775 година излиза и първата книга по пчеларство на известния пчелар Антон Янша – “Ръководство по пчеларство”. Две години след смъртта му на 8 април 1775 г. е приет и първият закон за насърчаване на пчеларството.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: