Фондацията на TELUS International България подкрепи проект на Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища“

20.05.2022 11:08

На 15 април се проведе онлайн срещата на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“. Журито гласува за социалнозначими проекти в подкрепа на местните общности и избра 6 от тях за финансиране на обща стойност 82 280 лева. В рамките на първата открита покана за кандидатстване тази година бяха подадени 92 проекта от граждански организации, осъществяващи социална дейност на територията на цялата страна.

Сред 6-те подкрепени организации и проекти е и Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища“ с проекта „Отвъд бариерата“.

В рамките на проекта ще бъде въведен иновативен подход за личностна промяна и израстване за девойки от възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ по метода „връстници обучават връстници“. Той цели преодоляване на изолирания начин на живот, който не предоставя възможност за среща с позитивни модели на поведение и на връстници, което от своя страна има най-ефективно въздействие за промяна на поведенческите модели в тази възраст.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: