Изнесен приемен ден на Областния управител в община Левски

19.05.2022 18:04

По повод  провеждането на изнесени приемни дни и желанието на областния управител да полага грижи за всяка община на територията на област Плевен, на 19-ти май. Иван Янчев посети община Левски.

На срещата присъстваха кметове на малките населени места, представители на общински съвет и местния частен бизнес, както и граждани на общината. Основните проблеми, които бяха засегнати, бяха свързани с лошата пътна инфраструктура и проблемни участъци от пътната мрежа, застрашаващи живота на населението, както и проблем с отводняването в някои села. В тази връзка г-н Янчев заяви, че ще организира работна среща с органа, който отговаря за поддръжката и ремонта на пътищата с цел предприемане на мерки за разрешаване на повдигнатите проблеми. Другият значим проблем, който беше обсъден с представител на община Левски, е развитието и изграждането на политики в областта на социалните дейности и практики за справяне с безработицата в общината. Областният управител сподели, че тази година в Регионалната програма за заетостта в област Плевен значително са вдигнати бройките за наемане на регистрирани в Бюрата по труда лица. Той обърна внимание, че чрез този важен инструмент на политиката по заетостта местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда.

Заявките за среща в изнесен приемен ден може да се изпращат в свободен текст на електронна поща: pleven@pleven.government.bg или на електронните адреси на общините в област Плевен.

Това информират от Пресцентър на Областна администрация Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: