Разходите за храна нараснаха с близо 18% на годишна база. Вижте още за какво харчим повече!

17.05.2022 13:38

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9.6% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.9%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (4.9%).

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 1 821 лв. и се увеличава с 13.3% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (12.1%).

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8%).
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4.0%).
  • Разходите за облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5.3%).
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане

на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6%).

  • Разходите за здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23.3%).
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18.2%).
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на 56 лв. (с 11.1%).
  • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3%).

През първото тримесечие на 2022 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя незначително в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Това показват актуалните данни от Национален статистически институт.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: