Енергетиците от ТЕЦ Марица 3 и профсъюзните им лидери с Открито писмо до премиера!

13.05.2022 15:57

Енергетиците от ТЕЦ Марица 3 и профсъюзните им лидери с Открито писмо до премиера: Г-н Петков, надяваме се, че все още сте един от нас – тези, които 32 години чакаме и искаме България да бъде успешна, просперираща, свободна и силна страна!

В емоционално открито писмо да Премиера енергетици от ТЕЦ МАРИЦА 3 и профсъюзите на КНСБ И КТ ПОДРЕПА в централата призовават Кирил Петков да ги подкрепи и правителството да даде възможност предприятието им да работи на минимална мощност, за да извърши планираните ремонти.

Те се обръщат към него като „обикновени хора“  към човек ,който също като тях  не е бил част от „политическата класа“ и открито казват „Иска ни се да вярваме, че още сте един от нас, тези, които 32 години чакахме страната ни да се промени за по -добро“.

В писмото накратко е описан целият абсурден казус с постоянното спиране и пускане на централата и енергетиците изразяват надеждата, че Кирил Петков ще подкрепи индустрията, която създава висока добавена стойност и реално гарантира енергийната сигурност и независимост на страната. Според работниците те и премиерът имат еднакви виждания и искания и за това се надяват на неговата помощ.

Енергетиците заявяват, че готвените от тях масови протести в София, нямат политически характер и не целят дестабилизация на страната по време на „война, която се води до нас“, а точно обратното – целят не само запазване на техните работни места, а и запазване на стабилността на българската енергийна система. Ето го и пълният текст на писмото:

До Министър председателя

на Република България

Г-н Кирил Петков

С копие до:

Министъра на енергетиката

На Република България

Александър Николов

Открито писмо от организациите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и работниците в ТЕЦ Марица 3 Димитровград

Уважаеми, г-н Министър председател,

Уважаеми г-н Кирил Петков

Обръщаме се към Вас не само като към личност, начело на изпълнителна власт, но и като към човек, който много пъти е изразявал публично надеждите си да види една просперираща и успешна България.

Ние не сме политици, ние сме тези, които политиците наричат “обикновени хора“, но и ние имаме същите като Вашите надежди, да живеем в една просперираща, успешна и свободна страна. Обръщаме се към Вас и като към човек, който доскоро не беше част от политическата класа, а беше един от нас, тези, които чакахме нещата в страната ни да се променят за по-добро. Иска ни се да вярваме, че все още сте един от нас.

Ние, представителите на „КНСБ“ и „Подкрепа“, както и всички работници и служители в ТЕЦ Марица 3 Димитровград сме силно обезпокоени за бъдещето на нашето дружество, с което са свързани 223 работни места. Спирането на дружеството без основателна причина засегна 223 семейства от Димитровград, които в момента не знаят ще разчитат ли на някакъв доход в текущия и идните месеци, както и каква ще бъде съдбата им. Всъщност по -точно е да се каже, че засегна нас, защото ние сме 223 български енергетици, а сред нас има такива с 30 или повече години трудов стаж, които със сигурност не искат да сменят професионалната си сфера след толкова много години опит в енергийния сектор. Ние сме българи, които полагайки своя труд, изхранват своите семейства, осигуряват образование на децата си, издържат възрастните си и болни роднини, но най-вече са граждани на тази държава и съгласно чл.48 от Конституцията на България „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право“. Нещо повече, понеже ние сме български енергетици, с нашите усилия ние градим истинската енергийна незавимост на България, за чието постигане и самият Вие често настоявате.

На 21 април дейността на ТЕЦ Марица 3 Димитровград беше спряна от РИОСВ – Хасково. От тогава насам извършихме множество ремонти по основните и спомагателни съоръжения, както и по сградите, закупихме и оросителна инсталация, за да се редуцира запрашването. В резултат от извършените дейности на 12 май получихме разрешение да работим до края на месеца, което е единственото ни искане, но само 2 часа по-късно заповедта бе отменена.

Понеже, виждаме ,че държите на честния  и открит диалог, ще сме честни – МОСВ И РИОСВ Хасково буквално ни излъгаха. Пуснаха централата, за да отменим нашия профсъюзен протест, ние го направихме и точно 2 часа след това, те отмениха заповедта с изявление на вицепремиера г-н Борислав Сандов, което ние  обикновените нормални  хора намираме за не особено достойно.

Но ние не пишем до Вас, за да се оплакваме, а да поискаме Вашата подкрепа въз основа на обективните факти. Неколкократно писмено сме уведомявали компетентните органи за намеренията ни да извършим внимателен обход на съоръженията в работен режим, за да прецизираме ремонтната програма, за което ни е необходимо да подновим дейността си до края на месеца. От началото на юни сме планирали голям ремонт, който ще продължи 2 месеца и ще допринесе за подобряване на състоянието на основните и спомагателни съоръжения, както и значително подобряване на въздействието върху околната среда, което в момента е наша основна цел.

Сключили сме договор с лицензираната лаборатория „Пехливанов Инженеринг“ ООД, която ще замерва постоянно всички показатели на атмосферния въздух по време на извършваните ремонтни дейности.

Предлагаме да ни бъде позволено да работим до края на месеца, след което да стартираме по план ремонтната програма от 1 юни.

За избягване на всякакви спекулации относно емитирането на SОx газове по време на работа над разрешените прагове, предлагаме да бъде изпратена за този период на площадката на ТЕЦ-а мобилна лаборатория на МОСВ за контрол на тези емисии. В случай на превишение на допустимите стойности се ангажираме незабавно да бъде преустановена дейността.

За понеделник КНСБ, Подкрепа и работниците на ТЕЦ Марица 3 Димитровград планираме масов протест в София. В наша подкрепа ще се присъединят и други енергетици от цялата страна. Това не е политически протест, нашите действия не целят дестабилизация на страната ни във времена, когато до нас се води война. Нещо повече, това е протест за защита не на нашия труд и права, но и протест за запазване на енергийната независимост на България, защото ние работим само с местни български суровини.

Г-н Петков, често сте казвали, че искате страната ни да създава „добавена стойност“, ние сме от хората, които създават тази добавена стойност.

Не позволявайте българската енергетика да бъде постепенно ликвидирана. В момента България изнася електрическа енергия, продукт с висока добавена стойност, ние не искаме след време страната ни да бъде принудена да внася такава енергия.

Г-н Петков, нашето желание е да работим по-екологично и сме разработили ремонтна програма, която да допринесе това да се случи, но за съжаление не получаваме разбиране от МОСВ и РИОСВ-Хасково.

Искрено и сърдечно се надяваме  да се ангажирате със засегнатия от нас въпрос. От решенията на Вашето правителство зависи производството на евтина и достъпна електрическа енергия, както и поминъкът на 223 служители и работници в ТЕЦ Марица 3 Димитровград. Ще завършим писмото си, както започнахме. Надяваме се, че все още сте  един от нас, тези, които след 32 години преход все още  искаме една просперираща, независима, свободна и силна България.

13.05.2022

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: