Отбелязваме Европейския ден на „Натура 2000“ в защита на биологичното разнообразие

11.05.2022 11:52

По  повод 30­ – годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май, РИОСВ –  Плевен предвижда на 16.05.2022 г. да се представи презентация пред ученици от СУ “Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, община Долна Митрополия , за повишаване на информираността на младежите за „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.

На 20.05.2022 г. ще се проведат срещи с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ – Плевен, на които ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“ и по – конкретно на горските природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Това информират от  РИОСВ – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: