На 11 май ще се проведе годишното отчетно събрание на дружество „Военноинвалид“- Плевен

09.05.2022 12:39

На 11 май (сряда) от 10 ч. във Военен клуб Плевен ще се проведе годишното отчетно събрание на дружество „Военноинвалид“- Плевен (отложено от ноември месец 2021 г. заради пандемията). Събранието ще протече при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на УС за периода 12.05.21-11.05.22 г.; 2. Финансов отчет за периода 3.Отчет на дейността на КС за периода 12.05.21-11.05.22 г.; 4. Приемане на план -програма за дейността на УС за 2022 г.; 5. Разглеждане на жалби(ако има такива); 6. Разни.

Това информират от Дружеството в Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: