Ден на ученическо самоуправление се проведе в ПГХВТ „Луи Пастьор”

09.05.2022 16:34

В ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен, по традиция, на 9 май бе отбелязан Денят на Европа. Организирани бяха мероприятия, свързани с ученическото самоуправление. Ученици заеха работните места на ръководството, учителите и служителите на Гимназията.

В ролята на директор влезе Юлиян Василев – XI „а“ клас, на заместник-директор – Василена Георгиева – ХI „б“ клас, на главен счетоводител – Николета Димитрова – ХI „б” клас, на завеждащ административна служба – Никол Цочева – ХI „б“ клас, завеждащ учебна работилница – Борислав Иванов – ХІ „а“ клас , помощен персонал – Владимир Димитров – XI „а“ клас.

Класни ръководители: Мариела Николова – VIII „а“ клас, Радостин Николов – IX „а“ клас, Емилия Борисова – IX „а“ клас , Симона Филипова – X „а“ клас, Ивайло Пачев – X „б“ клас, Йосиф Кръстев – XI „а“ клас и Елица Бунова – XI „б“ клас. Те бяха приобщени към необичайните им „длъжности” с конкретни задачи.

Учениците стриктно и  отговорно изпълниха своите задължения и споделиха, че биха влезли отново в същите си роли, за да бъдат в помощ на  ръководството на Гимназията.

Директорът, инж. Лилия Петкова, им пожела да бъдат амбициозни и мотивирани, за да са успешни.

В края на учебния ден участниците в инициативата направиха анализ на извършената дейност и получиха грамота за успешното си представяне.

 

Информация и снимки: ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: