Учители и ученици от Езиковата споделят иновативни практики

06.05.2022 7:57

Екип от ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – гр. Плевен в състав: Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност, Румяна Стаменова – старши учител по немски език, Людмила Бояджиева – учител по биология и здравно образование на английски език, Мария Пелова – старши учител по химия и опазване на околната среда, Христина Вълкова, Ралица Бутрова, Моника Петкова и Веселина Илиева от Xа клас, участваха във втората среща по НП „Иновации в действие“, проведена при домакинството на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, като иновативно училище. Партньори по тази национална програмата са още: ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр. Перник и Професионална гимназия  по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик.

Срещата се проведе под надслов: „Комуникация, креативност, качество в обучението по чужд език“. Целта на срещата беше да се обменят добри практики в отговор на въпросите: „Какъв тип образование има бъдеща стойност за учениците днес?“, „Какво и как да се учи в часовете по чужд език? Кои са подходите, техниките и инструментите, които гарантират качество на образованието и съдействат за реализиране на реална „добавена стойност“ от него?“

Бяха споделени възможности за развитие на критическото мислене на учениците и функционалната грамотност чрез ролеви, ситуационни и симулационни игри, дискусии и дебати, решаване на казуси, творчески упражнения, като инструменти за разгръщане на потенциала на учениците. По този начин се повишава мотивацията им, изграждат се и се усъвършенстват уменията им за работа в екип, за свързване и взаимодействие, развиват се универсалните им умения за успешна адаптация и позитивно отношение към живота.

При реализиране на дейностите учениците от Ха клас на ПГПЧЕ „Димитър Димов“– гр. Плевен, Христина Вълкова и Ралица Бутрова, представиха проекта си „Храната – наш приятел, движението – наш съюзник“ от ученическия конкурс „Посланици на здравето“, а Моника Петкова и Веселина Илиева споделиха „Един иновативен урок за работа с дигитални микроскопи в урок по биология и здравно образование през погледа на ученика“. Ръководител на проекта и на урока е г-жа Людмила Бояджиева – учител по биология и здравно образование на английски език.

Продуктите и споделените успешни практики от ползотворната среща между екипите на четирите училища ще спомогнат за изграждане на умения у учениците да търсят различни начини за представяне на информация в зависимост от аудиторията, да разбират и изслушват различни гледни точки, да убеждават, да структурират правилно мислите си за постигане на поставените цели.

Информация и снимки: ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – гр. Плевен

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: