Област Плевен на второ място по осигуреност с места в детски ясли!

04.05.2022 14:04

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях. Децата в детски ясли в края на годината са 29 724, като 15 347 от тях са момчета, а 14 377 – момичета. Това сочат данните на НСИ.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2021 г. общо за страната е 18.2%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения – 16.5%.

В териториален аспект данните показват, че в почти всички области показателят се повишава, а само в 3 области (Видин, Монтана и Смолян) намалява. Най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (29.5%), Плевен (25.1%) и Благоевград (23.9%), а най-ниска – в Пазарджик (9.5%) и Сливен (10.4%).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: