Ранен прием в ВВВУ „Георги Бенковски“: кандидат-курсантите  са много повече от миналата година!

03.05.2022 7:57

На 27 април заседава комисията за ранен прием на курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ с Председател: Бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”  и членове: полковник доц. д-р инж. Асен Маринов – заместник-началник по учебната и научната част на  ВВВУ „Георги Бенковски”; подполковник доц. д-р инж. Мартин Камбушев – заместник – декан на факултет „Авиационен” във ВВВУ „Георги Бенковски”;  майор инж. Спас Геров – ВРИД началник на отделение „Учебна и научна дейност“ във ВВВУ „Георги Бенковски”; подполковник Валентин Георгиев — главен експерт в отдел „Образование и квалификация” на дирекция „Управление на човешките  ресурси в отбраната” на Министерство на отбраната  ; полковник Илиян Цаков — началник на сектор „Комуникационни системи, планиране и защита на КИНС” в отдел „Комуникационни, информационни и навигационни системи” в Командването  на Военновъздушните сили; капитан I ранг Живко Добрев — заместник-началник на отдел „Личен състав” в Командването на Военноморските сили; полковник Александър Патарински — началник на отдел в дирекция „Човешки ресурси” в Служба „Военно разузнаване“; комисар Любен Николов — началник на Специализиран отряд „Въздушно наблюдение” — главна дирекция „Гранична полиция” в Министерство на вътрешните работи.

Членовете на комисията се запознаха с документите на кандидатите, положили успешно всички изпити в кампанията за ранен прием.

Приема на курсанти в редовна форма на обучение по специалността „Организация и управление  на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ по специализации е както следва:

Летец-пилот-28 места , от които :

– за нуждите на Министерство на отбраната за изтребителна авиация – 9 места;

– за нуждите на Министерство на отбраната за вертолетна авиация – 15 места;

– за нуждите на Министерство на вътрешните работи за вертолетна авиация – 4 места;

оборудване на летателни апарати -5 места;

Авиационно въоръжение -5 места;

Комуникационни, информационни и навигационни системи -6 места.

Кандидат-курсантите  са много повече от миналата година.  Най – високият бал  в специализация „Летец- пилот“ е 34,22, а при инженерните специализации- 34,32.

След приключване работата на комисията, пред която се явиха всички кандидат-курсантите девойки и младежи, останаха незаети места:

– по специализация „Летец-пилот“ – за нуждите на МО за вертолетна авиация – 7 места;

– по специализация „Летец-пилот“ – за нуждите на МВР за вертолетна авиация – 1 място.

За незаетите места може да се кандидатства при редовния прием. Ако след представяне на дипломата за завършено средно образование и записване при класиране за желаната специализация, ако останат свободни места, то ще бъдат поканени пожелалите да бъдат резерва.

За учебната 2022/2023 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема и студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по следните граждански специалности:

Авиационен мениджмънт;

Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели;

Автоматика, информационна и управляваща техника;

Авиационни и електронни системи за управление на въздушното движение;

Електроника;

авиационни системи.

Срокът на обучение по всяка специалност е 4 години.

Информация и снимки: ВВВУ „Георги Бенковски“

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: