Областната дирекция на МВР, Ловно-рибарското дружество и читалището в Горталово ще ползват безвъзмездно общински имоти

03.05.2022 12:08

 

Недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост в община Плевен ще бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Областната дирекция на МВР и ползване от Ловно-рибарското дружество и Народно читалище „Херион – 1926“, с. Горталово. Решенията са на Общински съвет – Плевен по предложения на общинската администрация.

В писмото от Областната дирекция на МВР – Плевен до местната управа се посочва, че необходимостта от помещение е във връзка с нуждите на Първо и Второ РУП – Плевен. Помещението ще се ползва за срещи с непълнолетни и малолетни лица и техните родители, както и всички други дейности, свързани с изпълнението на задълженията и правомощията, вменени от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Към момента Общината разполага със свободно помещение, частна общинска собственост, представляващо стая в сградата на Областна администрация /пл. „Възраждане“ №1/, което отговаря на изискванията за Детска педагогическа стая. С решение на Общинския съвет имотът се предоставя безвъзмездно за управление на Областната дирекция на МВР за срок от 5 години.

Предложенията за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ върху недвижими, нежилищни имоти – частна общинска собственост, са във връзка с нуждите на ловно – рибарските дружинки в селата Ясен и Пелишат. За с. Ясен в заявлението си Валентин Георгиев – председател на Ловно-рибарското дружество в Плевен, е посочил желание за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружението върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ магазин за промишлени стоки с площ 42,88 кв. м, който е част от едноетажна пристройка в населеното място. За с. Пелишат искането е за безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две сгради в поземлен имот в населеното място, отреден за ветеринарна лечебница (Полумасивна двуетажна сграда със застроена площ 87 кв. м и прилежаща маза с площ 33 кв. м – ветеринарна лечебница, и полумасивна едноетажна пристройка със застроена площ 48 кв. м – зала за животни). Заявителят е посочил, че членовете на ловно-рибарската дружина в Пелишат ще вложат средства и труд за подобряване състоянието на сградите и прилежащото дворно място. Приложено е и становище от Петър Йочев – кмет на с. Пелишат, от което става ясно, че въпросните постройки са в лошо състояние, не се стопанисват от години и предоставянето им за нуждите на Сдружението ще допринесе за подобряване на тяхното състояние.

С решения на Общински съвет – Плевен исканите два общински имота – в Ясен и Пелишат, се предоставят безвъзмездно за ползване на “Ловно-рибарско дружество Плевен” за срок от 1 година. Разходите, свързани с текущото им обслужване и поддръжка, както и данък сгради и такса битови отпадъци, ще бъдат за сметка на Сдружението.

Общинският имот, предоставен безвъзмездно за ползване на Народно читалище „Херион – 1926“, с. Горталово, представлява две стаи, разположени на първия етаж в административната сграда на Кметството. На практика стаите и досега са ползвани от читалището съгласно 10-годишен договор от 24.04.2012 г. , който е изтекъл на 24.04.2022 г. В заявлението си до местната управа Татяна Къдрийска – секретар и представляващ НЧ „Херион-1926” – с. Горталово, посочва че читалището изпълнява учебно-просветителски функции, организатор е на различни чествания и прояви, включително Литературен клуб, Краеведски клуб „Горталово от миналото до днес”, кръжок „Сръчни ръце”, постоянен курс по роден език и курс по компютърна грамотност. С решение на Общинския съвет помещенията, ползвани и досега от НЧ „Херион – 1926“, с. Горталово, му се предоставят безвъзмездно за срок от нови 5 години. Всички консумативни разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет, ще са за сметка на Читалището.

 

Информация: ОбС – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: