Вижте графика на приемните на мобилните екипи на МВР през месец май!

30.04.2022 14:01

За подобряване на дейността по опазване на обществения ред и изпълнение на мероприятията заложени в плана на МВР и плана на ОДМВР – Плевен за противодействие на конвенционалната престъпност на територията на Област Плевен, мобилни екипи от полицейски служители ще посещават малки населени места в областта. Прием на граждани през месец май 2022 година ще се осъществи в следния график.

 

Дата Населено място на чиято територия ще се осъществи приема,

час и помещение

 

13 май

2022 год.

 

Населени места към РУ-ДОЛНИ ДЪБНИК

Село Писарово – 09.30 часа – кметството на с. Писарово;

Град Искър – 10.30 часа – салона на читалището;

Село Староселци – 11.30 часа – кметството в село Староселци

Село Долни Луковит – 12.30 часа – салона на читалище „Христо Ботев“

20 май

2022 год.

 

Н Населени места към РУ-ДОЛНИ ДЪБНИК

Село Градина – 09.30 часа – салона на кметството в село Градина;

Село Петърница – 10.30 часа – пенсионерски клуб в кметството;

Село Бъркач -11.30 часа – кметството на с. Бъркач

Село Садовец -12.30 часа – салона на читалище „Искра“

 

27 май

2022 год.

 

Н Населени места към РУ – ДОЛНИ ДЪБНИК

Град Долни Дъбник – 09.30 часа – салона на читалище „Илия Бешков“;

Село Крушовица – 10.30 часа –пенсионерски клуб в кметството;

Село Горни Дъбник -11.30 часа – пенсионерски клуб в кметството

При всяко посещение на територията на съотвеното РУ в региона ще присъства  по един представител от отдел «Охранителна полиция» и секторите «Противодействие на криминалната престъпност», «Пътна полииця» и «Противодействие на икономическата престъпност», както и участие щеа вземат и представители на РДПБЗН и РСПБЗН.

До кметовете на населени места ще бъдат изпратени писмени покани за участие в срещите с мобилните групи.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: