ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ град Левски с достойно представяне на Националното състезание „Млад фермер“

28.04.2022 14:37

 

В навечерието на великденските празници, ученици  от ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски участваха в регионалния кръг от Националното състезание „Млад фермер“ в  град Шумен за отбори на професионални гимназии от Северна България.

Състезанието се провежда в три модула – „Механизация на селското стопанство“, „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Въпреки, че в изучаваните в ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски професии и специалности представителите на училището получават подготовка за изпълнение на задачите, включени в първия модул – „Механизация на селското стопанство“, училищният отбор бе напълно окомплектован за участие в трите модула, съобщават от професионалната гимназия.

Отборът включващ : Викторио Теодосиев – ученик от ХІ „а“ клас, участник в модул „Растениевъдство“; Асен Стефанов – ученик от ХІІ „а“ клас, участник в модул „Животновъдство“ и Барон Николов – ученик от ХІІ „а“ клас, участник в модул „Механизация на селското стопанство“, бе воден от учителите инж. Константин Костадинов и инж. Вихрен Рогашки.

Достойното му представяне за пореден път е резултат, както от усърдието на учениците, така и от професионализма на учителите  – Венцислав Александров за модул „Механизация на селското стопанство“ и инж. Емил Миланов за модулите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, подготвили ги за националното състезание, убедени са всички.

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: