В Плевен ще бъде поставена паметна плоча на известния стоматолог д-р Маргарит Маргаритов

28.04.2022 15:21

В Плевен ще бъде поставена паметна плоча на известния български стоматолог д-р Маргарит Маргаритов. Със свое решение Общинският съвет одобри схема за поставяне на паметния знак на сградата на бившата „Стоматология” в града /на бул. „Русе” №1/.

Инициативата за паметна плоча на д-р Маргарит Маргаритов идва от Районната колегия на Българския зъболекарски съюз. В писмо, подписано от председателя на съсловната организация д-р Поля Петева се посочва, че мотива за това предложение е признателност и уважение към личността на един от най-видните и забележителни зъболекари в България – д-р Маргарит Маргаритов, роден и израснал в Плевен. Преди да бъде обсъдено в Общинския съвет, предложението получи одобрение в ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“. Съгласие за местоположението, художествената и идейната характеристика на плочата има и от Специализирана комисия, назначена със заповед на кмета на Общината.

/Съгласно чл.63 от Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен „… Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци се обсъждат от специално създадена комисия от представители на общинската администрация, Съюза на българските художници, Съюза на архитектите в България, на Регионалния исторически музей и други представители на обществеността, която разглежда и дава становище относно местоположение, художествена и идейна характеристика и реализация.“/

Д-р Маргарит Маргаритов е роден 17.02.1913 г. в Плевен. Завършва Факултета по стоматология на Истанбулския университет. Полага приравнителен изпит пред Висш медицински съвет в София и получава правото да практикува в България. През учебната 1941/1942 г. специализира в Медицинския университет на Мюнхенския университет, специалност „Челюстно-лицева хирургия“. За да може да се издържа, започва работа в зъболекарска практика в Мюнхен. Там защитава научна работа и получава докторска степен. Патентова в Германия пастата за зъби Лакалут. Според германското законодателство срокът на патента е 18 години. Загубва го поради невъзможността да го продължи тогава в България. В края на 1943 г. д-р Маргаритов се завръща и работи в България. Автор е и на три учебника. Починал е на 26 декември 1978 г. в София.

Паметната плоча на д-р Маргарит Маргаритов ще бъде монтирана на входа на бившата „Стоматология”. Изработката ще е от полиран черен мрамор, с бели букви и с размери 60/40/2 см. Разходите по поставянето й ще са на доброволен принцип и с подкрепата на Районната колегия на БЗС.

 

ОбС – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: