„Топлофикация Плевен“: Работим на твърди цени на газа, а купуваме на много по-високи. Това води до натрупване на недовзет приход, равняващ се на милиони.

27.04.2022 11:45

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„В резултат на по-високите цени на природния газ и въглеродните емисии спрямо заложената прогноза в ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ към края на м. юни 2022 г. ще имаме недовзет приход в размер на 45 милиона лева. От дружеството напомнят, че на 1 юли 2021 г. КЕВР утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество, след извършен регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел за периода 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г.

„Недовзетият приход се получава поради това, че в цената на топлинната енергия разходите за природен газ са изчислени при средна цена около 50 лв./ МВтч, а реално „Топлофикация Плевен“ заплаща природния газ при по-високи цени. В момента ние се намираме в един регулаторен капан. Купуваме гориво на много по-скъпа цена, а осигуряваме топлинна енергия на много по-ниска.“ обясниха още от предприятието. „Трудно бихме могли да излезем от тази „дългова спирала“, което довежда до намаляване на необходимите приходи, свързани с дейността на дружеството. Орязват  се разходи свързани с ремонтните програми, инвестициите. Нашите служители също са граждани на Република България инфлацията и увеличените цени на стоки и услуги изяжда и техните заплати. Ние като работодател не можем да си позволим да актуализираме заплатите, защото сме на ръба на оцеляването.“ допълниха от дружеството.

На въпрос дали получените компенсации биха могли да покрият този недовзет приход, от „Топлофикация Плевен“ посочиха, че те са включени към разчетите. „Те покриват само част от целия недовзет приход, който „Топлофикация Плевен“ генерира в резултат на безпрецедентния ръст на цената на природния газ и въглеродните емисии.“ допълниха от дружеството.

„Спазвайки законовия срок, подготвихме и внесохме в КЕВР необходимите документи и разчетите ни за промяна в цената на топлинната и електрическата енергия през следващия регулаторен период. Посочили сме стойността на недовзетия приход от природен газ и емисии. Предложените цени са получени на база увеличената стойност на „синьото гориво“ и въглеродните емисии, които се търгуват за 80  евро за тон при около 50 евро за тон само преди година.“ заявиха от дружеството. От „Топлофикация Плевен“ поясниха, че през новия регулаторен период продължават и техните инвестиции за производство на чиста енергия, визирайки сериозна инвестиция в нова когенерираща инсталация, както и за заплати на всички служители на предприятието. От централата допълниха, че въпреки предизвикателствата, пред които са изправени, не предвиждат съкращения, а дори ще назначат допълнително оператори и монтажници. „Ще се опитаме да оптимизираме разходите си, така че да няма орязване нито на социалните придобивки на служителите, нито на инвестициите за екологично производство на енергия“ подчертаха от „Топлофикация Плевен“.

От „Топлофикация Плевен“ коментираха, че поради високите европейски екологични стандарти, те трябва да отделят средства в подобрение на мощностите, както и за закупуване на нови. „

Относно новите цени на топлинната енергия за отоплителен сезон 2022/2023 г. от „Топлофикация Плевен“ посочиха, че решението ще бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране в началото на юли 2022 г. От дружеството заявиха, че предвид повишението на цената на природния газ на международните пазари, се очаква увеличение и на цените на техните услуги. „Вярваме, че КЕВР като Регулатор, ще намери баланс и няма да бъдем ощетени нито ние като предприе, нито клиентите.“ посочиха от дружеството.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: