Студенти от Медицински университет се срещнаха с ръководството и потребители на здравни кадри от Община Троян

27.04.2022 18:04
В зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център се проведе среща на студенти от всички специалности на Медицински университет – Плевен и специализанти с ръководството на Община Троян и работодатели от здравните заведения в града – МБАЛ Троян „Д-р Георги Стоев – Шварц“ и Специализирана Болница за активно лечение на белодробни болести – Троян.
Ръководството на Община Троян бе представено от Донка Михайлова – кмет на Община Троян, Розалина Русенова – заместник-кмет на Община Троян с ресор здравеопазване и социални дейности, Галя Белевска – началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси“, Марияна Николова – началник на отдел „Социална и здравна политика“ и Валентина Даскалова – главен експерт „Социална и здравна политика“. Лечебните заведения в града бяха представени от д-р Красимир Маринов – началник отделение „Вътрешни болести“ в Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Троян, Мая Меицова – главна сестра в Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Троян, д-р Цветомила Дудевска, д.м. – управител на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести гр. Троян и Иванка Чавдарова, главна сестра.
Гостите от Община Троян бяха приветствани от Ректора проф. д-р Добромир Димитров, който подчерта голямото значение на обективната обратна връзка от роботодателите и потребителите на кадри в здравеопазването. Чрез срещите, организирани от Центъра за кариерно развитие, студентите и специализантите имат възможност за установяване на контакти и провеждане на директни разговори с представителите на лечебните заведения, както и за обсъждане на важни въпроси, свързани с професионалното и кариерното им ориентиране.
Ръководството на Община Троян представи Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, който подпомага обучението и специализацията на лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти за нуждите на лечебните заведения в Община Троян. Финансовото подпомагане е под формата на ежемесечни стипендии за съответната учебна година в размер до 60 % от минималната работна заплата за страната, за 5 (пет) месеца от всеки семестър.
До настоящия момент от Фонда са се възползвали трима стипендианти, студенти в Медицински университет – Плевен: двама от магистърски програми по „Медицина“ и един завършил степен бакалавър по специалността „Рехабилитация и ерготерапия“, който от 2021 г. работи на трудов договор в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към МБАЛ-Троян.
Информация и снимки: Медицински университет, фейсбук страница
#тагове:

НАЙ-НОВИ: